Bilfri midtby

Er det godt, at byer som Aarhus har en bilfri midtby?

 

Det spørgsmål kan diskuteres, og det er vel debatteret. At gøre centrum i større byer bilfrie har flere fordele, men også nogle udfordringer. Men nok ikke flere og større, end de kan løses. Tendensen går mod, at flere og flere større byer får en bilfri bykerne. 

 

Her er nogle af de vigtigste fordele og ulemper som man ikke kommer udenom, når talen falder på bilfrie byer:

 

Fordele:

Mindre forurening og bedre luft: Færre biler betyder mindre luftforurening, hvilket kan føre til bedre luftkvalitet og sundhed for byens beboere.

 

Mindre støj er uden tvivl også en fordel. Uden biltrafik bliver bymidten ofte mere stille og behagelig at færdes i. Dog bør antallet af cyklister også begrænses på de bilfrie gader og veje. 

 

Sikkerhed og flere cykelstier

Der er også noget færdselssikkerhed ved en reduktion af biltrafikken kan føre til færre trafikulykker, dog ser vi flere og flere cykelulykker, eftersom der kommer flere cykler i de større byer, og de kører stærkt og tager ikke meget hensyn til de gående. 

 

Når biler fjernes, får cyklister, fodgængere og offentlig transport mere plads og prioritet, hvilket kan fremme grønnere transportmuligheder, hvilket klart er en fordel som bør tages alvorlig. 

 

En andet og nyt byrum

Uden biler kan bymidten blive mere fodgængervenlig med brede fortove, parker, caféer og andre faciliteter, der skaber et levende bymiljø.

 

Der er undersøgelser fra Oslo og Amsterdam som peger på, at når folk går eller cykler, er de mere tilbøjelige til at stoppe op og bruge penge i lokale butikker, caféer og restauranter. Det giver en øget omsætning

 

Ulemper

Infrastrukturen er afgørende når man taler om bilfrie byer, og her kan gamle byer som Aarhus være en udfordring. Folk, der er afhængige af bilen, kan finde det besværligt at komme ind i centrum, især hvis de har mobilitetsproblemer eller bor langt væk. Her skal der skabes nogle parkeringsmuligheder lidt udenfor byen til byens mange indbyggere. 

 

Butikker, forretninger og andre virksomheder i centrum kan opleve udfordringer med deres varelevering. Der skal laves løsninger, så de kan få deres varer. Det kunne være levering med små el-varevogne og i et begrænset tidsrum. 

 

Bilfrie zoner kan føre til øget trafik i områder tæt på det bilfri område, hvilket kan skabe trængsels- og forureningsproblemer dér. Det skal løses, men den opgave er mere ligetil, da der er masser af plads og jord uden for Aarhus. 

 

Det kræver en massiv investering i en bilfri midtby

Omkostningerne ved at omdanne et bycentrum til en bilfri zone kan være høje, herunder investering i offentlig transport, ombygning, omlægning af veje, skiltning, infrastruktur og administration. Det nytter jo ikke blot at lukke vejene til centrum, da der skal laves nogle nye, kreative og spændende byrum.

 

Modstand fra nogle interessenter

Bilister, nogle erhvervsfolk og andre kan være imod ideen om bilfrie zoner af forskellige grunde, herunder bekvemmelighed, økonomiske bekymringer, ved de tror der kommer færre kunder eller en generel modstand mod forandring.

 

Beslutningen om at gøre et bycentrum bilfrit afhænger af mange faktorer, herunder byens infrastruktur, befolkningstæthed, demografi og nytænkning. Mange byer har med succes indført bilfrie zoner eller har begrænset biltrafik i centrum, men det er vigtigt at tage lokalbefolkningens behov og bekymringer i betragtning og planlægge omhyggeligt for at maksimere fordelene og minimere ulemperne. Dele af Aarhus vil være oplagt at lave bilfri, men der skal så skabes et nyt og gerne grønnere byrum.

 

Behov for flere tusinde p-pladser

Når storbyer vælger at blive bilfri eller at begrænse biltrafikken, kan det have en betydelig indflydelse på behovet for parkeringspladser i de berørte zoner. Her er nogle strategier og løsninger, som byer har anvendt eller kan overveje:

 

At omdanne eksisterende parkeringspladser i bilfrie zoner til offentlige pladser, parker, legepladser, pladser for gademarkeder, madmarkeder eller udvidede fortove, hvor der kan laves forskellige aktiviteter.

 

Parkeringsanlæg ved bygrænsen er en klokkeklar nødvendighed. Byer kan oprette parkeringsfaciliteter i udkanten af bilfrie zoner eller ved byens indgange. Dette giver folk mulighed for at parkere deres biler og derefter bruge offentlig transport, cykler eller gå ind i den bilfri zone.

 

Delebiler og offentlig transport i Aarhus

Styrkelse af offentlig transport bliver en nødvendighed for at reducere behovet for parkering, kan byerne tilbyde incitamenter for at bruge offentlig transport, som rabatter, forbedret service eller udvidede ruter.

 

Det giver god mening at flere borgere deltager i delebil-programmer og dermed fremme delebil-programmer, kan byer reducere antallet af biler, der har behov for parkering. Disse biler kan have dedikerede parkeringspladser uden for den bilfri zone.

 

Der vil komme flere cyklister

Ved at oprette cykelparkeringer og fremme cyklisme kan byer reducere behovet for bilparkering. Det kræver en fartbegrænsning i de tætte befolkede gader, da cyklisterne er i så stort overtal, at det let kan gå ud de gående. En gågade bør der ikke cykles i. 

 

LÆS OGSÅ:

Hvor går Østjylland til og fra?