Privatlivspolitik

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. på Spiseguiden Aarhus 

 

1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Vores webstedsadresse er: https://spiseguidenaarhus.dk. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger på Spiseguiden Aarhus, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: jan@spiseguidenaarhus.dk
 • På telefon: +45 31 33 53 53

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Sikkerhed – IP-adresserlogges midlertidigt i 15 minutter for at sikre imod bruteforce-forsøg på loginside, samt for at blokere brugere der forsøger at tilgå sider der ikke eksisterer.

   

  4. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • IP-adresser

   

  5.  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Web Coders ApS – Hjemmesiden https://spiseguidenaarhus.dk hostes hos Web Coders ApS som ligger indenfor EU/EØS, og her behandles midlertidig lagring af ip-adresser i forbindels med it-sikkerhed.

   

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States. Google Analytics benyttes udelukkende til webstatistik, og vi har aktivt fravalgt at Google Analytics lagrer din ip-adresse, eller andre direkte personidentificerbare informationer.

   

  6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører nogle få personoplysninger til en modtagere uden for EU og EØS.

  Det drejer det sig om Google LLC Som ligeledes er beliggende i USA.

  Vi har dog valgt at anonymisere din IP-adresse i forhold til Google Analytics, så Google Analytics derfor IKKE logger/lagrer din IP-adresse. Navn, e-mail og andre direkte identificerbare oplysninger deles ikke med Google.

  Vi kan oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, 47 eller 49, stk. 1, andet afsnit, for Google Inc. På: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

   

  7.  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  IP-adresser som er det den eneste personoplysning vi lagrer (midlertidigt i 15 minutter), stammer fra automatisk registrering ved besøg på siden.

  Personoplysninger som gemmes i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev, stammer fra selvindtastning.

  Vi anvender ingen offentligt tilgængelige datakilder, eller andre kilder end den nævnte.

   

  8. Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer dine personoplysninger (IP-adresse) i maksimalt 15 minutter efter du har besøgt hjemmesiden, derefter slettes den permanent.

  Alm. personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev slettes permanent i det øjeblik du afmelder nyhedsbrevet.

   

  9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Vi anvender ikke data til automatiske afgørelser eller profilering. 

   

  10. Retten til at trække samtykke tilbage

  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

  11. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

   

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

   

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

   

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

   

  12. Klage til Datatilsynet 

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.