Møde om kontrakt - og high five

Få hjælp til oprettelse af ApS

Dette indhold er sponsoreret

 

ApS’et er den mest udbredte selskabsform i Danmark og med god grund – dels har ejerne af selskabet begrænset hæftelse og dels er indskuddet til startkapitalen lavere end for et aktieselskab. Du kan læse om fordelene, og hvordan du nemt får hjælp til at oprette et ApS her.

 

Hvad er et ApS?

ApS står for anpartsselskab og tilhører typen af selskaber, der kaldes for kapitalselskaber. Mens et aktieselskab (A/S), der også er et kapitalselskab, koster 400.000 kr. i startkapital, udgør startkapitalen for et ApS kun 40.000 kr.

 

Kendetegnet for ApS’er er også, at du kun hæfter for de penge, du investerer i selskabet. Hvis du har kreditorer, kan disse som følge heraf alene gøre udlæg i selve selskabskapitalen, det vil sige minimum 40.000 kr., når du opretter ApS. Der er således tale om begrænset hæftelse frem for personlig hæftelse.

 

Fordele ved oprettelse af ApS

Der er flere forskellige fordele ved oprettelse af ApS:

 

  1. For det første, er det en væsentlig fordel, at man sikrer ejerne en begrænset hæftelse i forhold til selskabets kreditorer. 
  2. For det andet betaler man en lavere selskabsskat, da selskabet bliver en selvstændig juridisk enhed. 
  3. For det tredje er det nemt at få flere ejere, da man på enkel vis kan overdrage anparter til nye investorer og medejere. 
  4. For det fjerde er selskabets struktur fleksibel, da det er muligt at lave forskellige strukturer gennem et holdingselskab. 
  5. For det femte er der tale om en kendt og udbredt selskabsform i Danmark, som kunder såvel som leverandører og samarbejdspartnere generelt har tillid til. 
  6. For det sjette er det som regel lettere at rejse kapital til virksomheden. Dette skyldes bl.a., at man ved at oprette et ApS samtidigt skyder penge ind i virksomheden, og dette skaber tillid udadtil for investorer.

 

Legal Desk kan hjælpe dig med oprettelse af ApS

Du kan få hjælp til at oprette dit ApS med Legal Desk ved at udfylde vores simple online formular. Formularen består af en række spørgsmål, der tager ca. 15 minutter at besvare. 

 

Herefter udarbejdes selskabsdokumenterne automatisk, og du vil få øjeblikkelig adgang til dem, så snart du har betalt. Dokumenterne skal herefter underskrives af alle selskabets ejere – dette gøres nemt via NemID. Legal Desk sørger herefter for at registrere dit selskab hos Erhvervsstyrelsen og gør dig opmærksom på, når du skal gøre noget andet i den henseende. Via Legal Desk kan du i øvrigt også få bekræftelse af selskabskapital og registreringer som registrering af moms/lønsum.