Tistrup Mejeri set udefra

Tistrup Mejeri lukker

 

Arla Foods har truffet den afgørende beslutning om at lukke Tistrup Mejeri og samle produktionen på Taulov Mejeri. Årsagen til den strategiske omstrukturering skyldes flere faktorer. For det første er Tistrup Mejeri et ældre anlæg, der ville kræve betydelige investeringer for at bringe det op på niveau med de fremtidige standarder for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktkvalitet. 

 

Desuden har produktionen på Tistrup Mejeri været faldende i de seneste år, hvilket har ført til en underudnyttelse af kapaciteten på stedet. Ved at samle produktionen på Taulov Mejeri, hvor der er ledig kapacitet, kan Arla udnytte ressourcerne mere effektivt og opnå en mere bæredygtig drift.

 

En anden fordel ved denne beslutning er, at størstedelen af de oste, der i øjeblikket produceres på Tistrup Mejeri, allerede bliver færdigmodnet på Taulov Mejeri. Dette vil reducere transportomkostninger og CO2-udledning betydeligt, hvilket passer godt ind i Arla Foods’ overordnede bæredygtighedsstrategi.

 

Tilbydes andre muligheder

Desværre vil denne omstrukturering medføre nedlæggelse af 25 stillinger i første kvartal af 2026. Arla Foods forpligter sig dog til at gøre alt for at støtte de berørte medarbejdere og tilbyde dem alternative muligheder inden for virksomheden.

 

Medarbejderne er blevet informeret om planerne, og produktionen forventes at blive flyttet gradvist i løbet af 2025, inden den endelige lukning af Tistrup Mejeri i begyndelsen af 2026. Arla Foods vil arbejde tæt sammen med de berørte medarbejdere for at sikre en så smidig overgang som muligt.

 

Mejeriet var ret kendt

Tistrup Mejeri er kendt for sin høje kvalitet inden for oste-produktion. Mejeriet blev anerkendt for at have produceret Danmarks bedste ost ved HI Messen i Herning i 2021. Tistrup er en lille by i Sydvestjylland, Danmark, beliggende i Varde Kommune i Region Syddanmark. Byen havde cirka 1.443 indbyggere i 2023. Tistrup er kendt for sin årlige kunstudstilling, Kunstnernes Sommerudstilling (KS), som afholdes i Janus Bygningen og fremviser værker af lokale kunstnere som Bjarke Regn Svendsen og Hans Tyrrestrup.

 

Byen har udviklet sig til et mindre industrielt centrum med flere store virksomheder, herunder Inter Primo og L&P Springs. Tistrup betjenes af Tistrup station på Esbjerg-Struer jernbanelinjen. Historisk set er området sydvest for Tistrup, kendt som Snorup, væsentligt for sin jernudvinding i Jernalderen.