Meyers

Meyers får international blåstempling for CO2-mål

 

Meyers, den anerkendte fødevarevirksomhed, har for nylig opnået en betydelig international anerkendelse for deres indsats i kampen mod klimaforandringer. Det prestigefyldte Science Based Targets-initiativ (SBTi) har valideret Meyers’ mål og metoder til at reducere deres CO2-udslip. Denne godkendelse markerer en vigtig milepæl for virksomheden, idet den ikke alene sikrer nøjagtigheden af deres CO2-målinger, men også understreger deres engagement i at opnå ambitiøse klimamål. Et af disse mål er at reducere CO2-udslippet fra råvarer med 50% inden 2030, en opgave som Meyers forventer at nå gennem innovativt samarbejde og engagement fra både kokke og kunder.

 

Bæredygtighedsmål

I løbet af det seneste år har Meyers målrettet arbejdet mod at opnå denne certificering fra SBTi, et initiativ støttet af globale organisationer som UN Global Compact, WWF, CDP og WRI. SBTi’s rolle er at hjælpe virksomheder med at validere deres klimastrategier og mål, sikre at de er i overensstemmelse med videnskabelige standarder og bidrager til at nå målene i FN’s Paris-aftale om at begrænse den globale opvarmning.

 

Jesper Wacherhausen, CEO i Meyers, ser SBTi-certificeringen som en bekræftelse på, at virksomheden befinder sig i “superligaen” inden for klimamålsætning og -metoder. Han understreger vigtigheden af at have troværdige, eksterne kilder til at bekræfte virksomhedens fremskridt mod deres bæredygtighedsmål, hvilket er afgørende både for Meyers’ interne processer og for at opretholde tilliden hos deres kunder.

 

Meyers’ bæredygtighedsstrategi, som blev lanceret i 2021, indeholder specifikke mål for CO2-reduktion, herunder en halvering af CO2-udslippet per kilo råvarer inden 2030. For at nå disse mål er det essentielt for Meyers at kunne måle og dokumentere deres fremskridt. Dette er ikke kun vigtigt for virksomhedens egne bæredygtighedsambitioner, men også for at imødekomme kundernes stigende efterspørgsel efter dokumentation for bæredygtige praksisser.

 

Fra 2018 til 2022 har Meyers allerede opnået en imponerende reduktion på 26% i CO2-udslippet i forhold til deres råvareforbrug. Dette resultat er opnået gennem flere initiativer, herunder udviklingen af over 1000 nye opskrifter med fokus på grøntsager og bælgfrugter, efteruddannelse af deres kokke i mere bæredygtige madlavningsmetoder og implementeringen af en “grøn bonus”, der belønner kokke for at reducere CO2-aftrykket i deres køkkener.

 

Jesper Wacherhausen fremhæver vigtigheden af samarbejde og kommunikation med kunderne som nøglefaktorer for at nå de næste mål. Han udtrykker stolthed over den opnåede reduktion, som afspejler kokkenes daglige indsats for at udvikle nye, bæredygtige retter, bruge grønne proteiner og reducere madspild. Han påpeger også, at kundernes villighed til at acceptere og støtte nye, bæredygtige retter er afgørende for Meyers’ succes.

 

Med SBTi-certificeringen på plads, fokuserer Meyers nu på at indfri deres 2030-mål. De næste år vil være centreret omkring at justere råvaresammensætningen på en måde, der fortsat sikrer CO2-reduktion, samtidig med at de opretholder høj smagskvalitet og kundetilfredshed. Kommunikation og værtskab spiller en afgørende rolle i denne proces, da det er vigtigt at inddrage og engagere gæsterne i denne bæredygtige rejse.

 

Fakta om SBTi

Science Based Targets initiative er et non-profit initiativ, der tilbyder virksomheder en platform til at få valideret deres bæredygtigheds- og klimamål. Disse mål skal være i overensstemmelse med den nyeste klimavidenskab og bidrage til at opfylde målene i FN’s Paris-aftale. Initiativet er støttet af organisationer som UN Global Compact, CDP, WWF og WRI.

 

Meyers har forpligtet sig til at reducere deres scope 1 og 2 drivhusgasemissioner med 45% og deres scope 3 emissioner fra indkøbte varer og tjenester med 55% pr. kg købt mad inden 2030. Heraf udgør råvarer ca. 50% af denne reduktion, mens de resterende 5% kommer fra emballage og lignende.

 

Meyers’ B Corp-certificering i 2023 er endnu et bevis på deres engagement i social og miljømæssig ansvarlighed, idet denne certificering dokumenterer, at virksomheden lever op til de højeste standarder for gennemsigtighed og ansvarlighed.

 

LÆS OGSÅ:

Husker du Café Norr i Bruuns Galleri? (Lukket permanent)

Bridgewalking i Danmark

Comwell Kellers Park vinder ’Årets Spa’ ved Danish Beauty Award 2024